Dunedin Multi-Ethnic Council – Celebrating Diversity

We are Ōtepoti Dunedin

Share or print this page

Araiteuru Marae

Araiteuru Marae – An urban marae had been suggested in Dunedin since the 1960s but it was not until 1980 that the Arai Te Uru Marae opened. This made it one of the first urban marae in the country.

Who are we: 

Manaaki Whenua, Manaaki Tangata, Haere Whakamua.

What Dunedin means to us:

He wāhi manaaki – He waka eke noa

Hutia te rito o te harakeke, Kei hea te kōmako e kō, kī mai ki ahau, he aha te mea nui o te ao? Māku e kī atu, he tangata, he tangata, he tangata